J'accuse | אלינה אורלוב
מלווה אמנותית | קרן גולדנברג
פתיחה | יום ה' 01.03.18 בשעה 20:00

אירוע נעילה | יום ה' 15.03.18 20:00

שיח גלריה | יום ו' 09.03.18 שעה 12:00 בהשתתפות אלינה אורלוב וקרן גולדנברגשם התערוכה מתייחס למכתב המפורסם של אמיל זולא מ-1898, המאשים את הממשלה הצרפתית באנטישמיות ובמעצרו הלא-חוקי של אלפרד דרייפוס, האמנית מנכסת לעצמה את הקריאה הכה מפורסמת, "אני מאשים" – או שמא "אני מאשימה" – תוך הפרטה שלה אל האישי והמגדרי.

העבודה מייצרת ערב רב של זהויות דתיות, לאומיות ומגדריות, נשיות וילדיות, בשילוב אובייקטים פטישיסטיים קמעה. האמנית מפתחת את השימוש בגופה כמעין אלטר אגו נשי, מפתה וערום, ואת השימוש בקולה ובשפה הרוסית כמייצרים פיתוי מיני עקר וריחוק פרשני.

מיצב הוידאו והאובייקטים פיסוליים בתערוכה,הוצגו לראשונה כפרויקט המסכם את תכנית השהות YARAT, בבאקו, אזרבייג'ן.