עדות מפי השמועה | רונית פורת

4.1.20 - 28.11.19

 בתערוכה ״עדות מפי השמועה״ בוחנת רונית פורת חללים דרכם אנו עוברים באופן יומיומי, חללי מעבר פונקציונליים שאין סיבה להשתהות בהם יתר על המידה. בעבודתה צוללת פורת אל קטלוגים לעיצוב משנות ה-20 וה-30 בגרמניה, מארגנת אותם מחדש ומצביעה על גורמים המשבשים את התנועה והפעילות היומיומית במרחב. היא אוספת עדויות ומנסה להבין את המקום ממנו היא באה, מנסה להרכיב סיפור.

אירוע פתיחה: יום חמישי 28.11.19, 20:00
נעילה: יום שבת 4.1.20