הַכָּחֹל יַזְהִיר מִלֹּבֶן - תמר ניסים פתיחה: 27.12.18

אוצרת: גילי זיידמן


על התערוכה:


התערוכה "הכחול יזהיר מלובן" היא חלק מפרויקט רחב יריעה, שבו מתחקה האמנית אחר הבניית הבית הציוני.
בעבודות וידאו, מיצב ומיצג חדשות היא טווה מחדש זכרונות מבית אמה ומתקפת אותם אל מול ממצאים ארכיוניים.
מלאכות בית תמימות, כמו שטיפת ירקות, סידור מצעי המיטה, נצבעים בלאומיות מתהווה, בכחול לכביסה. ריח אפוף טורדנות / טורדנות אפופת נקיון, מפעפעת בגלריה.