אמני צילום ווידאו מטורקיה בתערוכה קבוצתית

רפלקס

הדימויים בתערוכה הם תגובה לשליטה בגוף ובתודעה, תוצאה של קונפליקט המתקיים במרחב הגיאוגרפי בו חיים האמנים, בין העבר לעתיד. דימויים אלו, המתייחסים לזהות, מכילים בתוכם הד פוליטי של המין האנושי. התגובה של הצופה לדימוי לרוב מונעת ממטענים ופרשנויות הנובעים מהמפגש בין גוף, משטור, מגדר ופוליטיקה של זהויות. לכן כדי להימנע מתפיסה מוטעית של הדימוי, עלינו לקחת בחשבון את המודעות לתגובה של הרפלקס. אף יותר מכך, הרפלקס עצמו הופך לביטוי של האינדיבידואל.


פתיחה: חמישי, ה-25.7.19, 20:00

נעילה: 17.8.19