הולידיי | קרן זלץ

אוצרת: אירס פשדצקי

פתיחה | 19.10.17

נעילה | 18.11.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תערוכת צילום, תיירות וזכרונות.

חומרי הגלם בתערוכה לקוחים מתוך אוסף שקופיות של צילומי חופשה. השקופיות צולמו טרום עידן הצילום הדיגיטלי. העבודות חוקרות את השימושים התרבותים והאישים שהיו ועודם לצילום, מחפשות אחר זיכרונות בזמן שהעיר והצילום היו אחרים.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------